Zaczęło się od Klubu Przyjaciół Muzyki Elektronicznej i Medytacyjnej. Była to inicjatywa fanów muzyki elektronicznej mająca na celu popularyzację tego gatunku i integrację jego zwolenników. Pierwszymi formami działalności KMMEiM były spotkania fanów, które 14 stycznia 1986 roku zostały zainicjowane w klubie studenckim "Sigma" przy Uniwersytecie Warszawskim. Po kilku miesiącach działalności w "Sigmie" siedziba klubu przeniesiona została do Ośrodka Kultury Ochoty.

Początkowo działalność klubu sprowadzała się do słuchania muzyki z płyt, wtedy jeszcze nie dostępnych szerszemu gronu odbiorców. Z czasem pojawiła się inicjatywa zorganizowania koncertów. Pierwszym dyżym wydarzeniem były Bliskie Spotkania z Muzyką Science-Fiction. W tej dwudniowej imprezie wzięli udział między innymi Józef Skrzek i Władysław Komendarek i Czesław Niemen.

Józef Skrzek Władysław Komendarek Czesław Niemen

Po trzech latach działalności "aktywiści" klubu zorganizowali pierwszy ogólnopolski Zlot Elektronicznych Fanatyków - ZEF '89 w Piszu, na Pojezierzu Suwalskim. Zgromadził on kilkuset fanów muzyki elektornicznej i jest wspominany do dziś jako "wydarzenie kultowe".

konrad kucz słuchacze

W marcu 1990 roku KMMEiM wydał pierwszy w Polsce fanzin poświęcony muzyce elektronicznej, nosił on tytuł Moogazyn a ukazał się zaledwie cztery razy. W ciągu kilku kolejnych lat odbyło się jeszcze kilka dużych koncertów. Zmiany w kraju i coraz większe pustki w kasach Ośrodków Kultury, które były głównymi dobroczyńcami KMMEiM przyczyniły się do "wygaszenia" działalności klubu.

W połowie lat dziewięćdziesiątych, korzystając z doświadczeń i kontaktów zdobytych w Klubie Miłośników Muzyki Elektronicznej i Medytacyjnej postanowiłem na wzór podobnych klubów zachodnich założyć Generator. Miał on być kontynuacją przerwanej wcześniej aktywności w inny, bardziej przystosowany do zmieniających się w kraju warunków sposób. Generator zaczął wysyłkowo sprzedawać płyty z muzyką elektroniczną, był jendym z pierwszych w Polsce sklepów wysyłkowych, jeszcze przed ekspansją sieci internet.
Już w niecały rok od rozpoczęcia działalności pojawił się pomysł reaktywacji fanzinu. Pierwszy numer Generator News ukazał się w 1995 roku, a ostatni, 38 numer wydrukowany został w 2001 roku.

Pierwszy numer fanzinu Generator News Froese ostatni numer Generator News

W tym okresie Generator uczestniczył w próbie reaktywacji ZEF w Piszu i w powstaniu nowego festiwalu w Gorlicach o nazwie Ambient. Na imprezach tych występowali między innymi: Bernd Kistenmacher, Mario Schonwalder, Detlef Keller, Marek Biliński, Józef Skrzek.

Bernd Kistemacher Detlef Keller, Mario Schonwalder Józef Skrzek

Generator współpracował także z Programem 3 Polskiego Radia. Redaktor Jerzy Kordowicz prowadził wszystkie organizowane przez nas imprezy, a na antenie Trójki prezentował najciekawsze płyty i listę bestsellerów Generatora. Do dużych sukcesów wspólnej działaności należy zaliczyc też audycję telewizyjną Widoki El-Muzyki, która emitowana była na antenie Drugiego Programu TVP.Bernd Kistenmacher, Jerzy Kordowicz Jerzy Kordowicz i Ziemowit Poniatowski Jerzy Kordowicz i Bohdan Mazurek

Od 2008 roku Generator rozszerzył swoją aktywność o popularyzację polskiej muzyki elektronicznej w świecie, w tym właśnie roku powstało wydawnictwo GENERATOR.pl. Nie trzeba było długo czekać i nazwiska polskich muzyków zaczęły pojawiać się w recenzjach i na pierwszych miejscach list bestsellerów zachodnich sklepów specjalistycznych. Od tej pory muzycy tacy jak Kucz, Zawadziśnki czy Rudź są rozpoznawalni przez fanów elektroniki z całego świata.
Ziemowit Poniatowski

Napisz do nas